Kiểm tra số seri

Quy định chung về bảo hành chính hãng

warranty.png

Cách kiểm tra thông tin bảo hành đối với sản phẩm mua tại Mai Nguyên:

db-right-arrow.png Đối với điện thoại: Ở màn hình chủ điện thoại, bấm *#06#, số IMEI của điện thoại sẽ hiển thị.

db-right-arrow.png Đối với sản phẩm khác: Tìm số Serial được in trên thân sản phẩm hoặc trên phiếu bảo hành.

db-right-arrow.png Nhập số IMEI / Serial bạn vừa tìm được vào ô bên dưới, gõ Enter hoặc bấm vào nút "Kiểm tra".

Lưu ý: Chương trình chỉ áp dụng cho những điện thoại & sản phẩm được mua tại Mai Nguyên kể từ ngày 10/01/2021.

Kết nối với chúng tôi!