Chính sách vận chuyển và giao hàng

Để đảm bảo quá trình vận chuyển và giao hàng diễn ra đúng cách và hiệu quả Quick Access liệt kê các thông tin sau:

Phạm vi vận chuyển: Toàn quốc.

Phương thức vận chuyển: (được sự thống nhất của khách hàng trong quá trình xác nhận đơn hàng và tư vấn)

  • Vận chuyển thông qua các ứng dụng giao hàng như Grab, giao hàng nhanh và các ứng dụng tương tự.
  • Nhân viên Quick Access vận chuyển: áp dụng cho các đơn hàng có giá trị lớn và khách hàng đặt ở thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian giao và nhận:

  • Đối với đơn hàng ở Tp. Hồ Chí Minh: từ 0.5 – 3 ngày tùy đơn vị vận chuyển.
  • Đối với đơn hàng ngoài Tp. Hồ Chí Minh: từ 2 -10 ngày tùy khu vực và đơn vị vận chuyển.

Phí vận chuyển: Quick Access hỗ trơ 1 phần phí vận chuyển cho các đơn hàng từ 500 ngàn VNĐ trở lên.

Theo dõi đơn hàng: Khi đơn hàng được vận chuyển khách hàng sẽ nhận được 1 Email bao gồm: phiếu thông tin đơn hàng, mã (link)theo dõi trang thái vận chuyển đơn hàng.

Kết nối với chúng tôi!