Điều khoản chung

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web quickaccess.vn, quý khách hàng vui lòng tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây.

  1. Quyền sở hữu trí tuệ: Mọi nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, logo và biểu trưng, đều thuộc sở hữu của quickaccess.vn hoặc các bên sở hữu được phép. Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ các quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ.
  2. Trách nhiệm sử dụng: quý khách hàng chỉ sử dụng trang web cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành. Không được thực hiện các hành động gây hại, làm xáo trộn hoặc can thiệp vào hoạt động của trang web.
  3. Bảo mật thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng theo các quy định về bảo mật và quyền riêng tư. Chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng chỉ để cung cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên trang web.
  4. Liên kết bên ngoài: Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hành động của các trang web bên ngoài này. 

 

Kết nối với chúng tôi!